હવે કસી લો કમરઃ LRD અને PSI ભરતીને લઈને મહત્ત્વના સમાચાર, આ દિવસથી કૉલ લેટર ડાઉનલોડ પ્રક્રિયા થશે શરૂ

 હવે કસી લો કમરઃ LRD અને PSI ભરતીને લઈને મહત્ત્વના સમાચાર, આ દિવસથી કૉલ લેટર ડાઉનલોડ પ્રક્રિયા થશે શરૂ
Share

LRD અને PSI ભરતીની શારીરિક પરીક્ષા માટે કોલ લેટર ડાઉનલોડ પ્રક્રિયા શરૂ કરવાની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. 3 ડિસેમ્બરથી PSI અને LRDની શારિરીક કસોટીનો પ્રારંભ થશે. ત્યારે 26 નવેમ્બરથી કૉલ લેટર ડાઉનલોડ પ્રક્રિયા શરૂ થશે.

રાજ્યમાં 9 લાખ 32 હજાર ઉમેદવારો શારીરિક પરીક્ષા આપશે. રાજ્યમાં 15 સ્થળોએ 3 ડિસેમ્બરથી શારીરિક પરીક્ષા શરૂ થશે. એક ગ્રાઉન્ડ પર એક દિવસમાં 1200થી 1500 ઉમેદવારોની શારીરિક પરિક્ષા લેવાશે. 3 ડિસેમ્બરથી શરૂ થનાર શારીરિક પરીક્ષા જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે. પરંતુ રવિવારના દિવસે પરીક્ષા લેવામાં આવશે નહીં

PSI અને LRD ભરતીની તૈયારી કરતા ઉમેદવાર 26 નવેમ્બરથી Ojas વેબસાઈટ પરથી કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકશે. PSI અને LRD એમ બન્નેમાં ફોર્મ ભરનારા ઉમેદવારોએ માત્ર એક જ વાર શારીરિક પરીક્ષા આપવાની રહેશે. ગુજરાત પોલીસમાં 10,459 જેટલી લોકરક્ષક કેડરની અને PSIની 1 હજાર 382 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે.

નોંધનીય છે કે LRD ભરતી માટે તૈયારી કરતા 9.50 લાખ જેટલા ઉમેદવારો છે, જેમાં 3 લાખ જેટલી મહિલા ઉમેદવારો છે. લોકરક્ષકની ભરતીમાં શારીરિક કસોટીના 25 માર્ક છે અને PSIના 50 માર્ક છે. જ્યારે લોકરક્ષકમાં કુલ 10 હજાર 459 પદો પર ભરતી થવાની છે. જેમાં પુરુષ ઉમેદવારો 8 હજાર 476 અને 1983 મહિલા પદ પર ભરતી થશે. લોકરક્ષક ભરતીમાં ઉમેદવારે દોડવામાં લીધેલા સમયને આધારે તેમને માર્ક્સ મળશે અને તે મેરીટમાં ધ્યાને લેવામાં આવશે.

ravi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *