​“પર્યાવરણ બચાવો, વૃક્ષ બચાવો”ની માત્ર જાહેરાતો!, સરકારે વિકાસનાં નામે ​​​10 લાખથી વધુ વૃક્ષોનું નિકંદન કાઢી નાખ્યું:કોંગ્રેસ

 ​“પર્યાવરણ બચાવો, વૃક્ષ બચાવો”ની માત્ર જાહેરાતો!, સરકારે વિકાસનાં નામે ​​​10 લાખથી વધુ વૃક્ષોનું નિકંદન કાઢી નાખ્યું:કોંગ્રેસ
Share

ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયાના “સ્ટેટ ઓફ ફોરેસ્ટ રીપોર્ટ 2021” (IFSR)માં દેશના મેગા સિટી અમદાવાદમાં મોટા પાયે ફોરેસ્ટ કવરમાં ઘટાડો થયો છે. વૃક્ષોનાં કરાતા આડેધડ છેદન મુદ્દે ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરતા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રવક્તા ડૉ.મનીષ દોશીએ જણાવ્યું હતું કે “હરિયાળું ગુજરાત”, વન મહોત્સવ, વન સંરક્ષણની મોટી મોટી વાતો કરતી ભાજપ સરકારમાં વિકાસના નામે બેફામ વૃક્ષો કપાઈ રહ્યા છે. વર્ષ 2013-2021ના સમય ગાળામાં સરકારે વિકાસના નામે 10 લાખ કરતા વધુ ઝાડ કાપવાની સત્તાવાર મંજુરી આપી છે.

“મિશન મિલિયન ટ્રી”ની કામગીરી માત્ર કાગળમાં પર

બિનસત્તાવાર રીતે 30 લાખ કરતા વધુ ઝાડનું નિકંદન કાઢી નાખવામાં આવ્યું. બીજી બાજુ, વનીકરણને નામે મેળા-ઉત્સવો થઈ રહ્યા છે. એટલે 17.86 ચોરસ કિમી માંથી 9.47 ચોરસ કિમી એટલે કે 48 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. અમદાવાદમાં 8.55 ચોરસ કિમીમાં ઘટાડો થયો છે

અમદાવાદમાં “મિશન મિલિયન ટ્રી”ના નામે શહેરી વિસ્તારમાં વૃક્ષારોપણની કામગીરી માત્ર કાગળમાં જોવા મળી છે. બીજી બાજુ, ગુજરાતનું ટ્રી કવર વર્ષ 2019માં 6912 ચોરસ કિમી અને વર્ષ 2021માં 5489 ચોરસ કિમી થયું એટલે કે માત્ર બે વર્ષની અંદર 1423 ચોરસ કિમી જેટલા મોટા વિસ્તારમાંથી વૃક્ષોનું નિકંદન કાઢી નાખવામાં આવ્યું.

રહેણાંક, ધંધાકીય, ઔદ્યોગિક બાંધકામોને કારણે 2005માં 8168.31 હેક્ટર હતો. જે 2011માં 10058.43 હેક્ટર એટલે કે 1890.12 હેક્ટરનો વધારો થયો. આજ રીતે વર્ષ 2011 થી 2016માં 14144.22 હેક્ટર સામે 4085.79 હેકટરનો ઉમેરો થયો.

ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયાના “સ્ટેટ ઓફ ફોરેસ્ટ રીપોર્ટ 2021” (IFSR) અનુસાર છેલ્લા ચાર વર્ષમાં ગુજરાતના નવ જીલ્લાઓ અમદાવાદ, બનાસકાંઠા, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, વડોદરા, સુરેન્દ્રનગરમાં ફોરેસ્ટ કવરમાં સતત ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે.

ગુજરાતમાં દિનપ્રતિદિન ગ્રીનકવરમાં ઘટાડો

“પર્યાવરણ બચાવો, વૃક્ષ બચાવો”ની માત્ર જાહેરાતો અને વાતો કરતી ભાજપ સરકારમાં વિકાસનાં નામે માત્ર બે વર્ષમાં અમદાવાદ–ગાંધીનગરમાં જ 17422 વૃક્ષોનું નિકંદન કાઢી નખાયું, જે પર્યાવરણ માટે ખૂબ જ ચિંતાજનક બાબત છે. ગુજરાતમાં દિનપ્રતિદિન ગ્રીનકવરમાં ઘટાડો થઇ રહ્યો છે.

સતત વધતા જતા તાપમાન એ મોટા પડકાર છે ત્યારે રાજ્યમાં અને ખાસ કરીને શહેરી વિસ્તારોમાં વિકાસનાં નામે વૃક્ષો કાપવાની પ્રવૃત્તિને રોકવામાં આવે તેવી માંગ કરતા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મુખ્ય પ્રવક્તા ડો.મનીષ દોશીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત રાજ્યનો કુલ વિસ્તાર 1,96,02,400 હેક્ટર છે. વર્ષ 2015-16માં રાજ્યનો કુલ વનવિસ્તાર 22,30,264 હેક્ટર હતો. જે વનવિસ્તાર તા.31-12-2017ની સ્થિતિએ ઘટીને 21,84,025 હેક્ટર થયો છે. આણંદ જીલ્લામાં વર્ષ 2015-16માં વનવિસ્તાર 41,269 હેક્ટર હતો જે ઘટીને શૂન્ય થઈ ગયો છે.

વર્ષ 2021માં 169 જેટલા વડ કાપી નાખવામાં આવ્યાં

વનમંત્રી જવાબમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં કોઈ ઘટાડો નોંધાયેલ નથી તેમ જણાવ્યું છે. આ 41,269 હેક્ટર વનવિસ્તાર કોણ કાપી ગયું? રાષ્ટ્રીય વનનીતી 1988 પ્રમાણે કુલ ભૌગોલિક વિસ્તારનો 1/3 ભાગ વૃક્ષ આચ્છાદિત હોવો જોઈએ. રાજ્યમાં 1,96,02,400 હેક્ટર પ્રમાણે 63,34,133 હેક્ટર વિસ્તાર વૃક્ષ આચ્છાદિત હોવો જોઈએ તેના બદલે માત્ર 22,30,264 હેકટર વિસ્તાર જ વન વિસ્તાર છે.

વડ એ વૃક્ષ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સંરક્ષિત હોવા છતાં ગુજરાતમાં વર્ષ 2021માં 169 જેટલા વડ કાપી નાખવામાં આવ્યા. અધિકૃત આંકડા કરતા અનેક ગણા વૃક્ષોનું છેદનથી ગુજરાતના પર્યાવરણને ભારે નુકસાન થયું છે.

ravi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *